Obstaranie záhradných kompostérov v obci Košúty

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Košúty

 • 19.05.2021 13:52

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 207 ks záhradných kompostérov s...

Zlepšenie systému separovaného zberu Združenia obcí VIESKY

Zlepšenie systému separovaného zberu Združenia obcí VIESKY

 • 19.05.2021 13:53

Predmetom projektu ukončeného v decembri 2019 bolo dobudovanie ZD (spevnená plocha, oplotenie) a obstaranie strojno-technologického vybavenia s cieľom zvýšiť intenzitu a efektívnosť...

Kompostéry pre obec Palárikovo

Kompostéry pre obec Palárikovo

 • 19.05.2021 14:05

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zberný dvor Zavar

Zberný dvor Zavar

 • 19.05.2021 13:40

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zefektívnenie systému triedeného zberu KO v obci prostredníctvom výstavby a obstarania strojno-technologického vybavenia zberného dvora.

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500)

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500)

 • 19.05.2021 13:45

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zlepšenie biodiverzity na vodnom toku Myjava prostredníctvom odstránenia vybudovanej priečnej stavby (rkm 26,500) a vybudovania celokorytového...

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Holíč

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Holíč

 • 19.05.2021 14:00

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRO v obci Brestovany

Predchádzanie vzniku BRO v obci Brestovany

 • 19.05.2021 14:03

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

 • 19.05.2021 13:29

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 975 ks záhradných kompostérov s...

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Košúty

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Košúty

 • 19.05.2021 14:05

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Drahovce

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Drahovce

 • 19.05.2021 14:01

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Dechtice

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Dechtice

 • 19.05.2021 13:47

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 • 19.05.2021 13:59

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostéry pre Malokarpatské partnerstvo

Kompostéry pre Malokarpatské partnerstvo

 • 19.05.2021 13:43

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 197 ks záhradných kompostérov s...

Obstaranie kompostérov pre obyvateľov Šamorína

Obstaranie kompostérov pre obyvateľov Šamorína

 • 19.05.2021 13:30

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Obstaranie kompostérov pre obyvateľov menších obcí spadajúcich do MFO Trnava

Obstaranie kompostérov pre obyvateľov menších obcí spadajúcich do MFO Trnava

 • 19.05.2021 13:30

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Obstaranie záhradných kompostérov do obce Bučany

Obstaranie záhradných kompostérov do obce Bučany

 • 28.05.2021 11:38

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Špačince

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Špačince

 • 19.05.2021 13:31

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zberný dvor v obci Vozokany

Zberný dvor v obci Vozokany

 • 19.05.2021 13:42

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo navýšenie kapacity triedeného zberu KO (o 125 t/rok) v obci za účelom ochrany kvality životného prostredia, kvality života obyvateľov obce,...

Obstaranie kompostérov v obci Horná Potôň

Obstaranie kompostérov v obci Horná Potôň

 • 19.05.2021 13:31

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRO prostredníctvom obstarania kompostérov v obci Vinohrady nad Váhom

Predchádzanie vzniku BRO prostredníctvom obstarania kompostérov v obci Vinohrady nad Váhom

 • 19.01.2022 14:24

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO

 • 19.05.2021 13:32

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dolné Orešany

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dolné Orešany

 • 19.05.2021 13:32

Predmetom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zefektívnenie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci, a to vybudovaním oploteného zberného dvora a nákupom...

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach

 • 19.05.2021 13:48

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 550 ks záhradných kompostérov s...

Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník

Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník

 • 19.05.2021 13:32

Predmetom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia pre zberné miesto...

Obstaranie záhradných kompostérov do obce Váhovce

Obstaranie záhradných kompostérov do obce Váhovce

 • 19.05.2021 13:51

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie záhradných kompostérov do obce Trstín

Obstaranie záhradných kompostérov do obce Trstín

 • 19.05.2021 13:33

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...