Vodozádržné opatrenia v meste Sládkovičovo

Vodozádržné opatrenia v meste Sládkovičovo

  • 24.03.2023 17:14

Cieľom projektu bolo odvádzanie zachytených dažďových vôd z verejných priestranstiev mesta, ktoré boli v uplynulých rokoch najviac ohrozené.

Vodozádržné opatrenia v obci Veľké Úľany

Vodozádržné opatrenia v obci Veľké Úľany

  • 24.03.2023 17:29

Cieľom projektu bolo vybudovanie dažďových záhrad pre zachytávanie a vsakovanie dažďových vôd, realizácia dažďových záhrad, bioretenčnej nádrže na zadržiavanie dažďových vôd a...