Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď

Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď

Mesto Sereď ǀ okres Galanta ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Predmetom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo obstaranie zariadení na zvýšenie kapacity a efektívnosti zberu triedeného odpadu, predovšetkým BRO, v rámci katastrálneho územia mesta Sereď. Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 371-tisíc eur. Mesto nakúpilo strojno-technologické vybavenie, vďaka ktorému sa zvýšila kapacita triedeného zberu BRO o 377 ton ročne.  Zber BRO je realizovaný pomocou traktora, nákladného vozidla s ramenovým nosičom kontajnerov. Manipulácia, skladovanie a mechanická úprava BRO je zabezpečovaná štiepkovačom, veľkokapacitnými odpadovými kontajnermi a nadúrovňovou váhou. BRO produkovaný mestom je naďalej zhodnocovaný externými spoločnosťami pri výrobe bioplynu alebo drevených palív, vďaka čomu je zabezpečená environmentálne prijateľná realizácia projektu a dosahovanie cieľov zhodnocovania odpadov. Projekt prispieva k skvalitneniu života obyvateľov  mesta a k zlepšeniu kvality životného prostredia na dotknutom území.

Fotogaléria

Vytlačiť