Zberný dvor odpadov Gbely -2. etapa

Zberný dvor odpadov Gbely -2. etapa

Mesto Gbely ǀ okres Skalica ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

 

 
 
 
 
 
 
Projekt ukončený v marci 2018 bol prioritne  zameraný na triedenie a zvoz biologicky rozložiteľného odpadu ale aj ostatné zložky odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Naplnenie cieľa zabezpečilo  dobudovanie chýbajúcich častí súčasného zberného dvora, t. j. prístrešku pre zhromažďovanie odpadov, manipulačnej plochy, doplnenie oplotenia a obstaranie technického vybavenia (traktor s čelným nakladačom a vlečkou a veľkoobjemové kontajnery). Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 233-tisíc eur. Realizáciou projektu sa zvýšila celková kapacita pre triedenie komunálnych odpadov ako aj množstvo vytriedeného komunálneho odpadu (75,05 t/rok).

Fotogaléria

Vytlačiť