Zberný dvor odpadu v obci Pata

Zberný dvor odpadu v obci Pata

Obec Pata ǀ okres Galanta ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Predmetom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo vybudovanie zberného dvora, nákup dopravných prostriedkov s príslušenstvom, zariadení a manipulačnej techniky, ako aj realizácia informačných aktivít (informačný deň, letáky, anketa a inzercia) zameraných na zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov obce. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 82-tisíc eur. Obstaraným vybavením zberného dvora (traktor, traktorový príves, čelný nakladač s príslušenstvom, štiepkovač, manipulačné vozíky, váha a kontajnery) bude obec zabezpečovať zber a spracovanie vybraných zložiek KO (BRO, DSO a i.). Aktivity, zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia pozitívne ovplyvnili postoj obyvateľov obce k triedeniu odpadov a prispeli k propagácii zrealizovaného projektu zo zdrojov EÚ.

Fotogaléria

Vytlačiť