Zberný dvor Orechová Potôň

Zberný dvor Orechová Potôň

Obec Orechová Potôň ǀ okres Dunajská Streda ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Zámerom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo vytvoriť v obci podmienky pre skvalitnenie odpadového hospodárstva a systému separovania odpadov. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 409-tisíc eur. Obec v rámci projektu vybudovala zberný dvor, zakúpila strojno-technologické vybavenie a zabezpečila informovanosť obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva. Realizáciou projektu sa zvýšila kapacita pre triedenie KO ako aj množstvo vytriedeného KO na úroveň viac ako 403 t/rok.

Fotogaléria

Vytlačiť