Zberný dvor Šoporňa

Zberný dvor Šoporňa

Obec Šoporňa ǀ okres Galanta ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Predmetom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo vybudovanie zberného dvora a obstaranie strojno-technologického vybavenia pre zabezpečovanie zvozu a spracovania vybraných zložiek KO (BRO a DSO). Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 276-tisíc eur. Realizáciou projektu obec zvýšila kapacitu pre triedenie KO (1 540 t/rok) a zároveň vytvorila predpoklad na vytriedenie takého istého objemu KO. Realizácia projektu prispela k zníženiu objemu skládkovaného KO, k eliminácii vzniku čiernych skládok a k zlepšeniu kvality životného prostredia na území obce.

Fotogaléria

Vytlačiť