Zberný dvor v obci Bohdanovce nad Trnavou

Zberný dvor v obci Bohdanovce nad Trnavou

Obec Bohdanovce nad Trnavou ǀ okres Trnava ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

 

Predmetom projektu, na ktorý boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako 111-tisíc eur  bolo vybudovanie zberného dvora a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu odpadu. Zrealizovaním projektu v máji 2018 obec zvýšila kapacitu triedeného zberu KO vyprodukovaných v záujmovom území o 68 ton ročne. Projekt má významný environmentálny prínos v podobe skvalitnenia zavedeného separovaného zberu odpadov s predpokladom zníženia množstva KO, nárastu objemu zhodnocovaných odpadov, zlepšenia kvalitatívnej úrovne životného prostredia zabránením vzniku čiernych skládok a zvýšenia kvalitatívnej úrovne života obyvateľov obce.

Fotogaléria

Vytlačiť