Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník

Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník

Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník

Obec Prašník ǀ okres Piešťany ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Predmetom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia (traktor, traktorový náves a nosič kontajnerov, dva druhy otvorených kontajnerov, teleskopický manipulátor, štiepkovač drevnej hmoty) pre zberné miesto. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 262-tisíc eur. Prínosom projektu je zlepšenie podmienok pre zvoz, separovanie a spracovanie vybraných druhov odpadu (BRO, DSO a objemový odpad) v obci. Realizácia projektu prispela k zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu a k eliminácii čiernych skládok v obci a jej okolí.

Fotogaléria

Vytlačiť