Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Trakovice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Trakovice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Trakovice

obec Trakovice ǀ okres Hlohovec ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

V septembri 2017 obec ukončila projekt výstavby malej kompostárne vrátane nákupu technologického vybavenia (traktor, čelný nakladač, nosič kontajnerov, kompostovací voz, prekopávač kompostu a štiepkovač). Výška schválených finančných prostriedkov predstavovala takmer 275-tisíc eur. Kompostáreň je určená  výlučne na zelený odpad, ktorej ročná kapacita neprevyšuje 100 t. Činnosti súvisiace so spracovaním biologicky rozložiteľných odpadov obec  zabezpečuje vlastnými kapacitami.  

Fotogaléria

Vytlačiť