Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

 • 03.09.2019 17:01

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 975 ks záhradných kompostérov s...

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Oslany, Oslany, p. č. 1419/2

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Oslany, Oslany, p. č. 1419/2

 • 04.09.2019 10:12

Predmetom projektu ukončeného v máji 2019 bolo vybudovanie areálu pre zhodnocovanie BRO v obci prostredníctvom výstavby spevnenej plochy, samostatne stojacej jednopodlažnej haly s oceľovým...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi

 • 03.09.2019 16:45

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zabezpečenie efektívneho systému zberu a zhodnocovania BRO formou aeróbnej fermentácie s kapacitou 4 500 t prostredníctvom vybudovania mestskej...

Predchádzanie vzniku BRKO v obci Lehota pod Vtáčnikom

Predchádzanie vzniku BRKO v obci Lehota pod Vtáčnikom

 • 14.08.2019 12:55

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRKO v obci Svinná prostredníctvom záhradných kompostérov

Predchádzanie vzniku BRKO v obci Svinná prostredníctvom záhradných kompostérov

 • 14.08.2019 13:02

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Motešice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Motešice

 • 10.04.2019 12:37

Projekt, ukončený v apríli 2018, bol zameraný na výstavbu kompostoviska a na obstaranie hnuteľných vecí potrebných na jeho prevádzku (kolesový traktor, čelný nakladač, traktorový...

Kompostéry pre obec Horné Srnie

Kompostéry pre obec Horné Srnie

 • 13.08.2019 10:22

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostujeme v biekokarpatsko-trenčianskom mikroregióne

Kompostujeme v biekokarpatsko-trenčianskom mikroregióne

 • 04.09.2019 10:01

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 610 ks záhradných kompostérov s...

Obstaranie záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov

Obstaranie záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov

 • 14.08.2019 13:51

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 589 ks záhradných kompostérov s...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oslany

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oslany

 • 19.07.2019 10:41

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom

 • 07.08.2019 14:15

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie záhradných kompostérov Chynorany

Obstaranie záhradných kompostérov Chynorany

 • 07.08.2019 14:22

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostéry pre Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka

Kompostéry pre Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka

 • 07.05.2019 17:09

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov (1...

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Bánovecko

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Bánovecko

 • 07.05.2019 17:10

Cieľom projektu združenia obcí bolo predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov (1 385 ks) do domácností...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kálnica

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kálnica

 • 10.04.2019 12:43

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bol nákup strojno-technologického vybavenia na zber a následné zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Kompostáreň Handlová

Kompostáreň Handlová

 • 11.03.2019 12:43

Mesto Handlová leží na strednom Slovensku, približne 10 km od geometrického stredu Európy a je druhým najväčším mestom regiónu Horná Nitra. Zaberá 21 % z územia s počtom obyvateľov...

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča

 • 07.05.2019 17:11

Predmetom projektu bola rekonštrukcia a dobudovanie zberného dvora so stojiskom na umiestnenie zberných nádob, ako aj nákup hnuteľných vecí a zariadení na mechanickú úpravu vybraných...

Zberný dvor v obci Horná Poruba

Zberný dvor v obci Horná Poruba

 • 28.05.2019 15:05

Cieľom projektu ukončeného v júni 2018 bolo vybudovanie zberného dvora a nákup vybavenia na podporu triedeného zberu vybraných zložiek KO v obci. Na projekt boli obci schválené celkové...

Zberný dvor v obci Brvnište

Zberný dvor v obci Brvnište

 • 15.02.2019 11:25

V júni 2018 obec ukončila výstavbu a vybavenie zberného dvora manipulačnou technikou. Na projekt boli schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 243-tisíc eur.

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

 • 15.02.2019 12:18

V júni 2018 obec ukončila projekt, v rámci ktorého boli vybudované kapacity k zvýšeniu miery zhodnocovania odpadov (325 t/r) so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu...