Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Opatovce nad Nitrou

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Opatovce nad Nitrou

 • 02.06.2020 15:01

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany

 • 02.06.2020 15:39

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

 • 02.06.2020 14:26

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bola výstavba zberného dvora na triedený zber komunálnych odpadov v obci a obstaranie technologických zariadení na manipuláciu s odpadom (kolesový...

Podpora kompostovania v Meste Púchov

Podpora kompostovania v Meste Púchov

 • 31.03.2020 15:05

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zhodnocovanie BRKO v mikroregióne Skládka TKO Vyšehradné

Zhodnocovanie BRKO v mikroregióne Skládka TKO Vyšehradné

 • 19.06.2020 13:49

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie

 • 02.06.2020 15:49

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 503 záhradných kompostérov s...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí "Uhrovská dolina"

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí "Uhrovská dolina"

 • 02.06.2020 15:55

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany

 • 31.03.2020 14:55

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zefektívnenie systému zberu BRKO a zníženie množstva zmesového KO v obci. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Bojniciach

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Bojniciach

 • 05.03.2020 15:30

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Vybudovanie zberného dvora a rozšírenie triedeného zberu odpadu v Bošanoch

Vybudovanie zberného dvora a rozšírenie triedeného zberu odpadu v Bošanoch

 • 16.01.2020 09:34

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie kapacity (668 t/rok) pre triedený zber, ako aj zvýšenie množstva vytriedeného odpadu v obci prostredníctvom výstavby zberného dvora a...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej

 • 16.01.2020 10:27

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

 • 03.09.2019 17:01

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 975 ks záhradných kompostérov s...

Vodná stavba Brezová pod Bradlom rekonštrukcia

Vodná stavba Brezová pod Bradlom rekonštrukcia

 • 10.06.2020 10:58

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bola protipovodňová ochrana intravilánu mesta Brezová pod Bradlom.

Kompostéry pre obec Trenčianske Jastrabie

Kompostéry pre obec Trenčianske Jastrabie

 • 05.03.2020 15:22

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku BRKO – kompostéry

Podpora predchádzania vzniku BRKO – kompostéry

 • 16.01.2020 10:52

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostéry pre Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové

Kompostéry pre Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové

 • 22.10.2019 14:18

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 780 ks záhradných kompostérov s objemom...

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Oslany, Oslany, p. č. 1419/2

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Oslany, Oslany, p. č. 1419/2

 • 04.09.2019 10:12

Predmetom projektu ukončeného v máji 2019 bolo vybudovanie areálu pre zhodnocovanie BRO v obci prostredníctvom výstavby spevnenej plochy, samostatne stojacej jednopodlažnej haly s oceľovým...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi

 • 03.09.2019 16:45

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zabezpečenie efektívneho systému zberu a zhodnocovania BRO formou aeróbnej fermentácie s kapacitou 4 500 t prostredníctvom vybudovania mestskej...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 22.10.2019 14:32

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 100 ks záhradných kompostérov s...

Kompostéry pre obec Trenčianske Stankovce

Kompostéry pre obec Trenčianske Stankovce

 • 25.09.2019 09:55

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...