Predchádzanie vzniku BRO v obci Podolie

Predchádzanie vzniku BRO v obci Podolie

 • 21.08.2020 14:45

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostéry pre obec Trenčianske Jastrabie

Kompostéry pre obec Trenčianske Jastrabie

 • 05.03.2020 15:22

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku BRKO – kompostéry

Podpora predchádzania vzniku BRKO – kompostéry

 • 16.01.2020 10:52

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostéry pre Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové

Kompostéry pre Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové

 • 22.10.2019 14:18

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 780 ks záhradných kompostérov s objemom...

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Oslany, Oslany, p. č. 1419/2

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Oslany, Oslany, p. č. 1419/2

 • 04.09.2019 10:12

Predmetom projektu ukončeného v máji 2019 bolo vybudovanie areálu pre zhodnocovanie BRO v obci prostredníctvom výstavby spevnenej plochy, samostatne stojacej jednopodlažnej haly s oceľovým...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi

 • 03.09.2019 16:45

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zabezpečenie efektívneho systému zberu a zhodnocovania BRO formou aeróbnej fermentácie s kapacitou 4 500 t prostredníctvom vybudovania mestskej...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 22.10.2019 14:32

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 100 ks záhradných kompostérov s...

Kompostéry pre obec Vrbovce

Kompostéry pre obec Vrbovce

 • 29.10.2020 14:37

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostéry pre obec Trenčianske Stankovce

Kompostéry pre obec Trenčianske Stankovce

 • 25.09.2019 09:55

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRKO v obci Lehota pod Vtáčnikom

Predchádzanie vzniku BRKO v obci Lehota pod Vtáčnikom

 • 14.08.2019 12:55

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRKO v obci Svinná prostredníctvom záhradných kompostérov

Predchádzanie vzniku BRKO v obci Svinná prostredníctvom záhradných kompostérov

 • 14.08.2019 13:02

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Motešice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Motešice

 • 10.04.2019 12:37

Projekt, ukončený v apríli 2018, bol zameraný na výstavbu kompostoviska a na obstaranie hnuteľných vecí potrebných na jeho prevádzku (kolesový traktor, čelný nakladač, traktorový...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 31.03.2020 15:25

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 880 ks záhradných kompostérov s...

Kompostéry pre obec Horné Srnie

Kompostéry pre obec Horné Srnie

 • 13.08.2019 10:22

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obcí Strážovských vrchov

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obcí Strážovských vrchov

 • 02.06.2020 16:01

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie a Očkov

Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie a Očkov

 • 22.10.2019 14:56

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo vybudovanie a využívanie stokovej kanalizácie v aglomerácii, ktorú tvoria obce Podolie s 1 950 obyvateľmi a obec Očkov s 484 obyvateľmi.

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce

 • 25.09.2019 10:26

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostéry pre Združenie obcí Mikroregión Machnáč – Inovec

Kompostéry pre Združenie obcí Mikroregión Machnáč – Inovec

 • 16.01.2020 10:07

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 592 ks záhradných kompostérov s...

Kompostéry pre obec Omšenie

Kompostéry pre obec Omšenie

 • 31.03.2020 15:52

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Podpora predchádzania vzniku BRKO na územní obcí Púchovskej doliny

Podpora predchádzania vzniku BRKO na územní obcí Púchovskej doliny

 • 29.10.2020 14:08

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...