Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

Mikroregión Branč – združenie obcí ǀ okres Myjava a okres Senica ǀ Trenčiansky a Trnavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 975 ks záhradných kompostérov s objemom 900 l do domácností obyvateľov deviatich obcí združenia Mikroregión Branč v okrese Myjava (Chvojnica) a v okrese Senica (Častkov, Hlboké, Koválov, Podbranč, Rovensko, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške 180-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť