Predchádzanie vzniku BRO na území združenia obcí Lednicko-rovňanského regiónu

Predchádzanie vzniku BRO na území združenia obcí Lednicko-rovňanského regiónu

Predchádzanie vzniku BRO na území združenia obcí Lednicko-rovňanského regiónu

Združenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu ǀ okres Púchov ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 420 záhradných kompostérov s objemom 980 l do domácností obyvateľov šiestich obcí združenia Lednicko-rovňanského regiónu v okrese Púchov (Dolná Breznica, Horná Breznica, Horovce, Kvašov, Lednické Rovne, Lednica). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške takmer 150-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť