Vodná stavba Brezová pod Bradlom rekonštrukcia

Vodná stavba Brezová pod Bradlom rekonštrukcia

SVP, š. p. ǀ okres Myjava  ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bola protipovodňová ochrana intravilánu mesta Brezová pod Bradlom. Na projekt boli Slovenskému vodohospodárskemu podniku schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 332-tisíc eur. Predmetom projektu bolo dotesnenie telesa hrádze vodnej stavby podzemnou tesniacou stenou a vybudovanie kontrolných a meracích zariadení  telesa hrádze. Realizácia projektu umožnila zmenu manipulačného poriadku a následné zväčšenie retenčného priestoru nádrže, ktorý slúži pre zachytenie a zredukovanie povodňovej vlny na vodnom toku Bystrina. Realizáciou projektu bola zabezpečená protipovodňová ochrana v geografickej oblasti Bystrina – Brezová pod Bradlom na úroveň Q100. Prínosom projektu je zvýšenie ochrany obyvateľstva pred povodňami, zmiernenie dopadov klimatických zmien na podnikateľské aktivity a vytvorenie bezpečného podnikateľského prostredia, ktorý bude mať vplyv na hospodársky rozvoj mesta Brezová pod Bradlom.

Fotogaléria

Vytlačiť