Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

Obec Kamenec pod Vtáčnikom ǀ okres Prievidza ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bola výstavba zberného dvora na triedený zber komunálnych odpadov v obci a obstaranie technologických zariadení na manipuláciu s odpadom (kolesový traktor s príslušenstvom, príves za traktor, čelný nakladač s príslušenstvom + lopata, paletizačné vidly, kontajnerový nosič, drvič bioodpadu  a kontajnery). Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 480-tisíc eur. Prínosom projektu je zefektívnenie triedenia KO,  zvýšenie kapacity triedeného KO (140 t/rok) a zníženie počtu čiernych skládok v obci a jej okolí.

Fotogaléria

Vytlačiť