Zberný dvor v obci Liešťany

Zberný dvor v obci Liešťany

Obec Liešťany ǀ okres Prievidza ǀ Trenčiansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zavedenie efektívneho zberu vybraných zložiek KO prostredníctvom výstavby zberného dvora, nákupu veľkoobjemových kontajnerov a príslušenstva. Predmetom projektu bola aj séria informačných aktivít pre obyvateľov obce s praktickými ukážkami triedenia odpadu. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 370-tisíc eur. Realizáciou projektu sa zlepšili podmienky pre triedenie vybraných zložiek odpadu (BRO –fytomasa a dendromasa, DSO, textil). Prínosom projektu je zvýšenie kapacity pre triedenie KO a množstva  vytriedeného KO o 110 t/rok. Projekt prispel k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov obce a zlepšeniu kvality životného prostredia v obci a jej okolí.

Fotogaléria

Vytlačiť