Kompostéry pre SOTDUM-ZO

Kompostéry pre SOTDUM-ZO

Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu – združenie obcí ǀ okres Topoľčany ǀ Nitriansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obcí združenia SOTDUM - Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu  (Kuzmice, Nemčice, Nemečky, Tesáre, Velušovce, Závada). Obstarané boli tri druhy kompostérov s objemom 700 l (48 ks), 980 l (1 383 ks) a 1 050 l (34 ks). Na projekt boli združeniu obcí schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 180-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť