Kompostujeme na Žitnom ostrove!

Kompostujeme na Žitnom ostrove!

Združenie obcí dolného Žitného Ostrova ǀ okres Komárno a okres Nové Zámky ǀ Nitriansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 766 ks záhradných kompostérov s objemom 800 l do domácností obyvateľov siedmych obcí združenia dolného Žitného Ostrova v okrese Komárno (Bodza, Čalovec, Číčov, Dedina Mládeže, Holiare, Lipové) a v okrese Nové Zámky (Andovce). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške takmer 180-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť