Kompostujeme v Podunajsku!

Kompostujeme v Podunajsku!

Združenie obcí dolného Žitného Ostrova ǀ okres Komárno a okres Nové Zámky ǀ Nitriansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 800 ks záhradných kompostérov s objemom 800 l do domácností obyvateľov siedmych obcí združenia dolného Žitného Ostrova v okrese Komárno (Bodzianske Lúky, Klížska Nemá, Sokolce, Tôň, Trávnik, Veľké Kosihy) a v okrese Nové Zámky (Komoča). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 183-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť