Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce

Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce

Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce ǀ okres Zlaté Moravce ǀ Nitriansky samosprávny kraj

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo obstaranie 2 042 ks záhradných kompostérov s objemom 400 l pre domácnosti obyvateľov mesta a tým vytvorenie predpokladu na zníženie nákladov za spracovanie BRKO. Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky vo výške takmer 161-tisíc eur. Ďalším čiastkovým cieľom bolo zníženie nákladov na zvoz BRO pre obyvateľov mesta a zlepšenie podmienok spôsobu nakladania s odpadom. Prínosom projektu je eliminácia vzniku miest s nelegálne umiestneným odpadom. Vyprodukovaný kompost využijú občania ako hnojivo pri pestovaní ovocia, zeleniny a kvetov v záhradách. Zvolený spôsob nakladania s BRO má pozitívny vplyv na životné prostredie a na ekonomické zaťaženie mesta. V rámci projektu sa podarilo mestu zvýšiť environmentálne a ekologické povedomie občanov v oblasti zlepšenia vzťahu k prírode a životnému prostrediu. Ďalším prínosom je ušetrenie finančných prostriedkov za nákup hnojív alebo pestovateľských substrátov, používaných pri skrášľovaní, výsadbe a udržiavaní verejnej zelene v meste.

Fotogaléria

Vytlačiť