Obstaranie záhradných kompostérov v obci Veľké Ripňany

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Veľké Ripňany

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Veľké Ripňany

Obec Veľké Ripňany ǀ okres Topoľčany ǀ Nitriansky samosprávny kraj

 

 

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti (761 ks, objem: 494,650 m3). Obci boli na projekt schválené celkové finančné prostriedky viac ako 86-tisíc eur. Realizáciou projektu sa znížilo v obci množstvo BRO, ktorý bol v minulosti odvážaný na skládku KO. Prínosom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie. Zvolený spôsob nakladania s BRO má pozitívny vplyv na životné prostredie, na ekonomické zaťaženie obce a pôvodcov odpadu čo prináša značné finančné úspory. Náklady na spracovanie 1 tony biologických odpadov pri domácom kompostovaní sú ako pre obyvateľov aj pre samotnú obec nulové. Ďalším prínosom je úspora finančných prostriedkov za nákup hnojív alebo pestovateľských substrátov, používaných pri skrášľovaní obce, výsadbe a udržiavaní verejnej zelene v obci, pestovaní v záhradách alebo v domácnostiach.

 

Fotogaléria

Vytlačiť