Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Veľké Zálužie

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Veľké Zálužie

  • 06.08.2021 11:40

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2020 bola podpora triedeného zberu komunálneho odpadu prostredníctvom obstarania strojno-technologického vybavenia zberného dvora v obci Veľké Zálužie.

Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany

Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany

  • 05.08.2021 15:27

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2020 bola rekonštrukcia ČOV Tekovské Lužany s kapacitou 3 200 EO a zabezpečenie pripojenia 2 800 miestnych obyvateľov na splaškovú kanalizáciu.

Zberný dvor Tesárske Mlyňany

Zberný dvor Tesárske Mlyňany

  • 20.05.2021 11:00

Cieľom projektu ukončeného v júli 2020 bola podpora triedenia vybraných zložiek komunálneho odpadu (BRO, DSO, objemný odpad, jedlé oleje a tuky), prostredníctvom výstavby zberného dvora v...

Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Svodín

Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Svodín

  • 05.08.2021 15:31

Cieľom projektu ukončeného v januári 2020 bolo zefektívnenie triedenia komunálneho odpadu a zberu vybraných zložiek odpadu (BRO, DSO a objemný odpad) prostredníctvom nákupu...