Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v meste Želiezovce

Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v meste Želiezovce

  • 31.03.2023 11:08

Hlavným cieľom projektu bolo vyriešiť problém zanikajúcej a neudržiavanej zelene a vegetácie v extraviláne mesta, snaha o zachovanie a podporu biodiverzity v meste a realizácia výsadby...

Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce

Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce

  • 31.10.2022 10:45

Cieľom projektu bola snaha o zachovanie a podporu biodiverzity v obci Nýrovce prostredníctvom realizácie výsadby líniových biokoridorov a biocentier v siedmich vybraných oblastiach.