Zberný dvor Veľký Kýr

Zberný dvor Veľký Kýr

Obec Veľký Kýr ǀ okres Nové Zámky ǀ Nitriansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Predmetom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo vybudovanie zberného dvora vrátane nákupu manipulačnej techniky a kontajnerov na zber vybraných druhov odpadu (BRO, DSO, objemový odpad, jedlý olej, tuky a šatstvo) v obci. V rámci projektu boli zrealizované informačné aktivity v oblasti odpadového hospodárstva pre obyvateľov obce. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 391-tisíc eur. Prínosom projektu je zvýšenie kapacity pre triedenie KO a zvýšenie množstva vytriedeného KO na úrovni 315,5 t/rok. Realizáciou projektu boli vytvorené dve pracovné miesta v rámci prevádzky zberného dvora.

Fotogaléria

Vytlačiť