Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obce Lužianky

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obce Lužianky

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obce Lužianky

Obec Lužianky ǀ okres Nitra ǀ Nitriansky samosprávny kraj

 

 

V auguste 2018 obec v rámci projektu vybudovala kompostovisko (kapacita do 100 t/r) a zakúpila strojno-technologické vybavenie na zber a zhodnocovanie BRKO. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako 330-tisíc eur. Súčasťou technického vybavenia sú kolesový traktor, traktorový náves, čelný nakladač, teleskopický nakladač, štiepkovač dreva a kontajnery. Stavebné práce pozostávali z vybudovania spevnenej plochy s prístreškom na garážovanie techniky, plechového montovaného prístrešku , príjazdovej spevnenej plochy, plocha na uskladnenie BRKO, opornej steny a betónovej vozovky. Prínosom projektu bude zhodnotenie BRKO, z ktorého budú získané obchodovateľné produkty a to kompost a drevná štiepka. Uvedené produkty budú opätovne využívané obcou a jej občanmi.

Fotogaléria

Vytlačiť