Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov – ZO Lužianka

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov – ZO Lužianka

Združenie obcí Lužianka ǀ okres Levice ǀ Nitriansky samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 364 ks záhradných kompostérov s objemom 950 l do domácností obyvateľov troch obcí združenia Lužianka (Tekovské Lužany, Čaka, Málaš). Na projekt boli združeniu obcí schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 206-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť