Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Terchová

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Terchová

 • 25.09.2019 09:59

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 25.09.2019 10:46

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRO v meste Krásno nad Kysucou

Predchádzanie vzniku BRO v meste Krásno nad Kysucou

 • 03.09.2019 16:41

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa

 • 06.03.2020 14:05

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bol inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na 13 lokalitách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja v celkovej rozlohe...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 12.05.2020 16:50

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 10.12.2019 11:25

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 25.09.2019 10:42

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 100 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 10.12.2019 09:52

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zberný dvor Oravská Polhora

Zberný dvor Oravská Polhora

 • 12.05.2020 17:25

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zefektívnenie zberu vybraných zložiek odpadu prostredníctvom vybudovania zberného dvora a nákupu strojno-technologického vybavenia.

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov BRKO na území obce Nesluša

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov BRKO na území obce Nesluša

 • 31.03.2020 15:38

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava

 • 10.12.2019 09:46

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 512 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nižná

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nižná

 • 22.10.2019 11:15

Cieľom projektu ukončeného v februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostér v domácnosti = čistejšie životné prostredie Obce Vysoká nad Kysucou

Kompostér v domácnosti = čistejšie životné prostredie Obce Vysoká nad Kysucou

 • 25.09.2019 09:51

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Oáza čistoty – Zborov nad Bystricou

Oáza čistoty – Zborov nad Bystricou

 • 14.08.2019 13:46

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zberný dvor Korňa

Zberný dvor Korňa

 • 10.12.2019 10:49

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie objemu zberu vybraných zložiek KO, zvýšenie úrovne triedeného zberu pre recyklovateľné druhy KO (papier, lepenka, sklo, plasty,...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok

 • 22.10.2019 15:10

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania BRKO prostredníctvom vybudovania zariadenia na zhodnocovanie BRO s vyššou kapacitou, a to osadením technológie...

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území Mesta Rajecké Teplice

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území Mesta Rajecké Teplice

 • 22.10.2019 11:25

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy

Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy

 • 07.05.2019 17:13

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov s...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Staškov

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Staškov

 • 28.05.2019 16:06

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 839 záhradných kompostérov s objemom...

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Strečno

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Strečno

 • 19.07.2019 10:08

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...