Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov BRKO na území obce Nesluša

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov BRKO na území obce Nesluša

 • 31.03.2020 15:38

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava

 • 10.12.2019 09:46

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 512 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nižná

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nižná

 • 22.10.2019 11:15

Cieľom projektu ukončeného v februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostér v domácnosti = čistejšie životné prostredie Obce Vysoká nad Kysucou

Kompostér v domácnosti = čistejšie životné prostredie Obce Vysoká nad Kysucou

 • 25.09.2019 09:51

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Oáza čistoty – Zborov nad Bystricou

Oáza čistoty – Zborov nad Bystricou

 • 14.08.2019 13:46

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zberný dvor Korňa

Zberný dvor Korňa

 • 10.12.2019 10:49

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie objemu zberu vybraných zložiek KO, zvýšenie úrovne triedeného zberu pre recyklovateľné druhy KO (papier, lepenka, sklo, plasty,...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok

 • 22.10.2019 15:10

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania BRKO prostredníctvom vybudovania zariadenia na zhodnocovanie BRO s vyššou kapacitou, a to osadením technológie...

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území Mesta Rajecké Teplice

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území Mesta Rajecké Teplice

 • 22.10.2019 11:25

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy

Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy

 • 07.05.2019 17:13

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov s...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Staškov

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Staškov

 • 28.05.2019 16:06

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 839 záhradných kompostérov s objemom...

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Strečno

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Strečno

 • 19.07.2019 10:08

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Podpora predchádzania vzniku BRKO v obci Višňové

Podpora predchádzania vzniku BRKO v obci Višňové

 • 19.07.2019 10:47

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kombinovaná linka na spracovanie piliny procesom lisovania - modernizácia prísunu piliny

Kombinovaná linka na spracovanie piliny procesom lisovania - modernizácia prísunu piliny

 • 28.05.2019 15:57

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo obstaranie novej technológie, ktorá je vstupnou súčasťou technologickej linky na výrobu peliet a brikiet.

Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obcí Mikroregiónu Hričov

Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obcí Mikroregiónu Hričov

 • 11.03.2019 11:41

Predmetom projektu, ktorý bol ukončený v novembri 2018, bolo obstaranie kompostérov pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v domácnostiach obyvateľov 8 obcí: Bitarová (232 ks),...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

 • 25.09.2019 10:29

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach a na verejných priestranstvách na území obce Oščadnica

Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach a na verejných priestranstvách na území obce Oščadnica

 • 31.03.2020 16:13

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši

Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši

 • 10.12.2019 10:58

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zavedenie systému separácie BRO produkovaného obyvateľmi rodinných domov a mestom v rámci zabezpečovania starostlivosti o parky, cintorín a...

Triedený zber komunálnych odpadov v meste Dolný Kubín

Triedený zber komunálnych odpadov v meste Dolný Kubín

 • 05.03.2020 16:35

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov so zameraním na separáciu, resp. úpravu biologicky...

Výstavba zberného dvora v obci Žaškov

Výstavba zberného dvora v obci Žaškov

 • 04.09.2019 10:41

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zefektívnenie systému triedeného zberu KO prostredníctvom výstavby zberného dvora v obci, nákupu manipulačnej techniky (traktor s...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina

 • 22.10.2019 10:37

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 000 ks záhradných kompostérov s...