Zberný dvor Klin

Zberný dvor Klin

  • 20.05.2021 15:39

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2017 bolo komplexné vybudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci prostredníctvom výstavby zberného dvora a nákupu...

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka

  • 20.05.2021 15:37

Projekt s výškou schválených finančných prostriedkov viac ako 320-tisíc eur bol úspešne ukončený v decembri 2017.

Podpora triedeného zberu KO, Turzovka

Podpora triedeného zberu KO, Turzovka

  • 20.05.2021 15:39

V decembri 2017 sa podarilo úspešne ukončiť projekt v oblasti odpadov realizovaný Mestským podnikom služieb Turzovka Podpora triedeného zberu KO, Turzovka.

Vybudovanie zberného dvora v obci Bešeňová

Vybudovanie zberného dvora v obci Bešeňová

  • 20.05.2021 15:40

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2017 bolo vybudovanie zberného dvora a nákup strojno-technologického vybavenia za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov (viac...