Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Združenie Biela Orava ǀ okres Námestovo ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 100 ks záhradných kompostérov s objemom 700 l do domácností obyvateľov ôsmych obcí združenia Biela Orava (Babín, Beňadovo, Breza, Krušetnica, Lokca, Lomná, Ťapešovo, Vasiľov). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 155-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť