Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom kompostérov v obci Východná

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom kompostérov v obci Východná

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom kompostérov v obci Východná

Obec Východná ǀ okres Liptovský Mikuláš ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obce. Obstarané boli dva druhy kompostérov s objemom 900 l (600 ks) a 1 400 l (15 ks).  Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 67-tisíc eur. Obyvateľom obce bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť