Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne

Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne

Cieľom projektu bolo zabezpečenie ochrany intravilánu časti obce Vitanová pred povodňovými prietokmi vodného toku Oravica.