Vodozádržné opatrenia obce Ďanová

Vodozádržné opatrenia obce Ďanová

Cieľom projektu bolo komplexné riešenie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Ďanová.