Mestská kompostáreň Rudov dvor

Mestská kompostáreň Rudov dvor

Mesto Tisovec ǀ okres Rimavská Sobota ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

Projekt, ukončený v júli 2018, bol zameraný na obstaranie mechanizmov a vybavenia Mestskej kompostárne Rudov dvor s cieľom zabezpečiť zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý je produkovaný na území mesta Tisovec.  Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky viac ako 591-tisíc eur. Mesto zakúpilo manipulačnú techniku (zberové vozidlo s rotačným lisovaním, traktor s hydraulickou rukou a čelným nakladačom, príves, štiepkovač, miešač a drvič biomasy, príves na veľkoobjemové kontajnery), veľkoobjemové kontajnery a 690 ks zberových nádob na BRO s objemom 240 l. Realizáciou projektu sa zvýši intenzita a efektívnosť triedenia KO v meste. Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov a zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov je stanovená na úroveň 500 t/rok. Mesto s viac ako 3 900 obyvateľmi sa nachádza v Atlase rómskych komunít, to znamená, že realizácia projektu bude mať priamy pozitívny vplyv na komunitu Rómov žijúcich v meste.

Fotogaléria

Vytlačiť