Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v roku 2015

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v roku 2015

  • 26.05.2021 13:06

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2016 bolo získanie informácií na vytvorenie východiskového podkladu pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu povrchových a...