Preventívne protipovodňové opatrenia na vodnom toku Kňazov jarok

Preventívne protipovodňové opatrenia na vodnom toku Kňazov jarok

Cieľom projektu bolo výstavbou poldrov nad intravilánom obce Krupina a úpravami koryta potoka Kňazov jarok v intraviláne zabezpečiť ochranu územia pred veľkými vodami na úrovni storočnej...

Kompostovisko Čierny Balog

Kompostovisko Čierny Balog

Cieľom projektu bolo zvýšenie intenzity a efektívnosti triedenia komunálneho odpadu a jeho zberu s prioritným zameraním na BRKO.