Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.

AGRO CS Slovakia ǀ okres Lučenec ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

Spoločnosť v decembri 2018 zásadne zmenila svoj výrobný proces skvalitnením, zefektívnením a rozšírením prevádzky lokalizovanej v katastri obcí Nové Hony a Veľké Dravce v okrese Lučenec.  Sofistikovaná moderná technológia je zameraná na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) a výrobu organických-minerálnych hnojív určených pre agrosektor a pestovateľstvo. Na projekt boli spoločnosti schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 1,7 milióna eur, z toho podiel príspevku EÚ (KF) tvoril 35 %. Technológia pozostávajúca z 3 hlavných častí (príprava BRO, sušenie a lisovanie) je umiestnená vo vlastných výrobných priestoroch a poľnohospodárskych stavbách spoločnosti. Investíciou došlo k zásadnej zmene výroby zameranej na produkciu výrobkov granulovaných hnojív vo forme peliet s vysokou pridanou hodnotou. Realizáciou projektu sa  zvýšila kapacita pre zhodnocovanie a recykláciu odpadov na úroveň 10 000 t/rok. Prínosom projektu je zlepšenie kvality životného prostredia na dotknutom území, a to znížením množstva znečisťujúcich látok v ovzduší, pôde a vodách.

Fotogaléria

Linka na lisovanie BRO
Linka na sušenie BRO
Linka na sušenie BRO
Nakladač
Prekopávač
Triedič
Vytlačiť