Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie

Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie

Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie

ELEKTRO RECYCLING, s. r. o. ǀ okres Banská Bystrica ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Predmetom projektu ukončeného v decembri 2018 bol nákup technologických zariadení s príslušenstvom na kontinuálne triedenie drvených zmesí získavaných v procese spracovania elektro odpadu s obsahom kovových materiálov rôznej veľkosti. Na projekt boli spoločnosti zo Slovenskej Ľupče schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 697-tisíc eur, z toho podiel príspevku EÚ (KF) tvoril 45 %. Realizáciou projektu spoločnosť zintenzívnila zber elektro odpadu, ako aj zefektívnila a rozšírila proces spracovania nie nebezpečných odpadov z elektrických a elektronických zariadení. Prínosom projektu je zvýšená kapacita recyklácie (995 t/rok) a zvýšenie množstva recyklovaných nie nebezpečných odpadov (130 t/rok).

Fotogaléria

Vytlačiť