Nákup kompostérov v obci Markušovce

Nákup kompostérov v obci Markušovce

  • 10.04.2019 13:04

V rámci projektu obec investovala schválené finančné prostriedky zo zdrojov EÚ (viac ako 84-tisíc eur) do zefektívnenia infraštruktúry odpadového hospodárstva. Zakúpením kompostérov...

Odprášenie MPO v OC1

Odprášenie MPO v OC1

  • 10.04.2019 13:03

Projekt, ukončený v júni 2018, je súčasťou dlhodobej stratégie znižovania negatívnych environmentálnych dopadov produkcie a udržateľného ekonomického rastu spoločnosti U. S. Steel...

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Valaliky

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Valaliky

  • 28.05.2019 15:14

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2017 bol nákup zberovej manipulačnej techniky a veľkoobjemových kontajnerov na vybrané zložky odpadu (BRO, DSO a veľkoobjemový odpad). Na projekt boli...