Kompostéry pre Združenie obci mikroregiónu BOROLO

Kompostéry pre Združenie obci mikroregiónu BOROLO

 • 29.10.2020 14:26

Cieľom projektu ukončeného v novemberi 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 950 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku BRKO - Obec Streda nad Bodrogom

Predchádzanie vzniku BRKO - Obec Streda nad Bodrogom

 • 29.10.2020 14:23

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Slanec

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Slanec

 • 19.06.2020 13:54

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rozhanovce

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rozhanovce

 • 21.08.2020 12:56

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Odprašovanie aglomerácie – pás č.4

Odprašovanie aglomerácie – pás č.4

 • 05.03.2020 15:52

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) ako aj ostatných škodlivín z predmetného zariadenia nad rámec požiadaviek vyhlášky...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Duša

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Duša

 • 10.12.2019 11:29

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 133 ks záhradných kompostérov s...

Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Družstevná pri Hornáde

Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Družstevná pri Hornáde

 • 22.10.2019 10:53

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov - Termovalorizátora, linky kotla K1

Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov - Termovalorizátora, linky kotla K1

 • 01.10.2019 14:15

V oblasti mesta Košice sa v rámci SR dlhodobo produkuje najviac emisií základných znečisťujúcich látok, ako aj skupiny plynných anorganických znečisťujúcich látok. Lokálne emisné...

Predchádzanie vzniku BRKO v meste Kráľovský Chlmec

Predchádzanie vzniku BRKO v meste Kráľovský Chlmec

 • 16.01.2020 10:41

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Trakany

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Trakany

 • 16.01.2020 09:39

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zberný dvor Vinné – výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO

Zberný dvor Vinné – výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO

 • 23.10.2019 11:18

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zefektívnenie systému nakladania s BRO v obci prostredníctvom výstavby malého kompostoviska (100 t/rok) a nákupu technologického vybavenia...

Odprášenie spekacích pásov 3 a 4

Odprášenie spekacích pásov 3 a 4

 • 23.10.2019 11:07

Projekt ukončený v máji 2019 bol realizovaný v oblasti riadenia kvality ovzdušia (územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida), ktorá je najviac zaťažená emisiami...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Uh-Olšava

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Uh-Olšava

 • 31.03.2020 15:02

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zberný dvor odpadu v obci Jablonov nad Turňou

Zberný dvor odpadu v obci Jablonov nad Turňou

 • 25.09.2019 09:44

Projekt ukončený v apríli 2019 bol zameraný na podporu využívania prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, a to investíciou do odpadového...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Pavlovce nad Uhom

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Pavlovce nad Uhom

 • 16.01.2020 10:59

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí BURÓD

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí BURÓD

 • 03.09.2019 16:38

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Torysského mikroregiónu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Torysského mikroregiónu

 • 07.08.2019 13:57

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 591 ks záhradných kompostérov s...

Obstaranie kompostérov v meste Dobšiná

Obstaranie kompostérov v meste Dobšiná

 • 22.10.2019 10:46

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení miest a obcí Použia

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení miest a obcí Použia

 • 07.08.2019 14:12

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 904 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku BRKO v Záujmovom združení spoločenstva obcí mikroregiónu "Juh Šíravy"

Predchádzanie vzniku BRKO v Záujmovom združení spoločenstva obcí mikroregiónu "Juh Šíravy"

 • 14.08.2019 14:02

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 084 ks záhradných kompostérov s...