Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany

Obec Bajany ǀ okres Michalovce ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zabezpečenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) prostredníctvom výstavby kompostárne s kapacitou do 100 t/rok v katastrálnom území obce. V rámci projektu obec obstarala aj strojno-technologické príslušenstvo a vybavenie kompostárne (čelný nakladač, nesený prekopávač kompostu, štiepkovač, traktorový príves, čerpadlo s elektrocentrálou, oceľová váha, nádrž na vodu). Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 178-tisíc eur. Prínosom projektu bolo vytvorenie uceleného a kontrolovaného systému nakladania s BRO zo záhrad, cintorínov a domácností obce. Predpokladané množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov v obci dosiahne úroveň 64 t/rok.

Fotogaléria

Vytlačiť