Kompostéry pre Združenie obci mikroregiónu BOROLO

Kompostéry pre Združenie obci mikroregiónu BOROLO

Združenie obcí mikroregiónu BOROLOǀ okres Sobrance ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v novemberi 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 950 ks záhradných kompostérov s objemom 1 050 l do domácností obyvateľov deviatich obcí združenia BOROLO v okrese Sobrance (Baškovce, Beňatina, Hlivištia, Horňa, Choňkovce, Inovce, Ruská Bystrá, Ruskovce, Ruský Hrabovec). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 117-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť