Nákup kompostérov v obci Markušovce

Nákup kompostérov v obci Markušovce

Obec Markušovce ǀ okres Spišská Nová Ves ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

V rámci projektu obec investovala schválené finančné prostriedky zo zdrojov EÚ (viac ako 84-tisíc eur) do zefektívnenia infraštruktúry odpadového hospodárstva. Zakúpením kompostérov (524 ks) obec aktívne zapojila svojich obyvateľov do separovania BRKO čím sa znížilo množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu (KO) na území obce. Realizácia projektu prispela k zvýšeniu kapacity kompostovania a zároveň prispela aj k skvalitneniu životného prostredia v obci a jej okolí. Projekt bol ukončený v októbri 2018.

Fotogaléria

Vytlačiť