Odprášenie Úpravne uhlia
Odprášenie Úpravne uhlia 

U. S. Steel Košice, s. r. o. ǀ okres Košice ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Prostredníctvom projektu ukončenom v októbri 2019 bolo dosiahnuté ročné zníženie množstva emisií TZL až o 3 812,19 kg, čo je pokles o 68,60 % oproti priemeru za predchádzajúce 3 roky,  pri max. výstupnej koncentrácii 8 mg.Nm-3. Rozhodujúcimi zariadeniami, ktoré priniesli tento želaný efekt bol nový systém zákrytov a zachytávania TZL a ich odsávania pomocou vzduchotechnických potrubí do nového filtračného zariadenia s regeneráciou tlakovým vzduchom. Na projekt boli spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 684-tisíc eur.  Konečným prínosom projektu je zlepšenie kvality životného prostredia, zlepšenie podmienok pre život obyvateľov v dotknutom regióne a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida.

Fotogaléria

Vytlačiť