Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne obcí ROŇAVA

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne obcí ROŇAVA

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne obcí ROŇAVA

Mikroregión obcí ROŇAVA – združenie obcí ǀ okres Trebišov ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 039 ks záhradných kompostérov s objemom 700 l do domácností obyvateľov deviatich obcí združenia mikroregiónu Roňava (Brezina, Čeľovce, Egreš, Lastovce, Michaľany, Nižný Žipov, Stanča, Veľaty, Zemplínska Nová Ves). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške takmer 200-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť