Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení miest a obcí Použia

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení miest a obcí Použia

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení miest a obcí Použia

Združenie miest a obcí Použia ǀ okres Michalovceǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 904 ks záhradných kompostérov s objemom 900 l do domácností obyvateľov Združenia miest a obcí Použia (Beša, Čičarovce, Drahňov, Ižkovce, Krišovská Liesková, Maťovské Vojkovce, Oborín, Ruská, Veľké Raškovce, Veľké Slemence, Vojany). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 203-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť