Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí BURÓD

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí BURÓD

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí BURÓD

BURÓD, združenie obcí ǀ okres Trebišov ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov združenia piatich obcí BURÓD (Malý Horeš, Pribeník, Strážne, Svätuše, Veľký Horeš). Obstarané boli dva druhy kompostérov s objemom 1 050 l (1 421 ks) a 2 000 l (43 ks). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 176-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť