Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Čierna voda – Uh

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Čierna voda – Uh

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Čierna voda – Uh

Združenie obcí Čierna voda - Uh ǀ okres Michalovce ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov Združenia obcí Čierna voda – Uh (Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Palín, Senné, Stretava, Zemplínska Široká). Na projekt boli združeniu obcí schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 153-tisíc eur. Obstarané boli dva druhy kompostérov s objemom 1 620 l (46 ks) a 1 080 l (1 153 ks). Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť