Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Duša

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Duša

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Duša

Združenie obcí „Duša“ ǀ okres Michalovce ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 133 ks záhradných kompostérov s objemom 1 064 l do domácností obyvateľov piatich obcí združenia Duša (Suché, Lesné, Pusté Čemerné, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 116-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť