Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí Rovina

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí Rovina

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí Rovina

ROVINA – združenie obcí ǀ okres Trebišov ǀ Košický samosprávny kraj

 

 
 
 
 
 
Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 431 ks záhradných kompostérov s objemom 445 l do domácností obyvateľov dvanástich obcí združenia Rovina (Zemplínske Jastrabie, Cejkov, Novosad, Zemplínsky Branč, Hrčeľ, Sirník, Kysta, Brehov, Hraň, Kašov, Zemplínske Hradište, Kožuchov). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 113-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť