Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Torysského mikroregiónu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Torysského mikroregiónu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Torysského mikroregiónu

Združenie obcí Torysského mikroregiónu ǀ okres Košice – okolie ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 591 ks záhradných kompostérov s objemom 600 l do domácností obyvateľov desiatich obcí Torysského mikroregiónu (Beniakovce, Budimír, Hrašovík, Chrastné, Košické Oľšany, Kráľovce, Nová Polhora, Ploské, Sady nad Torysou, Vajkovce). Na projekt boli združeniu obcí schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 179-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť